Práškové lakovanie

Primárnym zameraním našej spoločnosti je povrchová úprava kovových výrobkov lakovaním práškovými farbami. Práškové lakovanie zabezpečuje povrchovú protikoróznu, ale aj estetickú úpravu širokej škály rôznych komponentov v takmer všetkých odvetviach strojárskeho priemyslu určených pre vnútorné a vonkajšie použitie.

Priemyselné odmasťovanie

Ponúkame taktiež priemyselné odmasťovanie jednoduchých aj zložitých tvarov výrobkov. Daný proces je zabezpečený pracoviskom postrekového odmasťovania kde je využívaná odmasťovacia kvapalina s fosfatizačným účinkom.

Jednoduchá montáž a špeciálne balenie

Súčasťou služby práškového lakovania je aj balenie výrobkov, ktoré predchádza poškodeniu ich povlaku pri bežnej manipulácií alebo pri preprave. V prípade požiadaviek je možné zabezpečiť aj špeciálne balenie výrobkov podľa požiadaviek zákazníka.