Pracovisko postrekového odmasťovania

Pracovisko postrekového odmasťovania slúži k odmasteniu a chemickej predpríprave povrchu dielcov určených k nanášaniu práškového plastu.

Po odmastení nasleduje oplach vodou a voľné sušenie na vzduchu prípadne v sušiacom zariadení.

Lakovacia kabína

Lakovacia kabína patrí do kategórie suchých lapačov, ktoré fungujú na jednom a tom istom princípe. Prašný vzduch je zachytávaný priamo z čela kabíny širokým sacím ústím s prívodovým lievikom.

Prach odlúčený zo vzduchu prúdi centrálnym telesom nahor do filtrácie. Vložkou prúdi vzduch zvonku smerom dovnútra. Akonáhle sa prach zachytí na vonkajšom povrchu tkaniny, čistý vzduch prúdi hore do ventilátora a potom von z jednotky.

Účinnosť kabíny je dlhodobo garantovaná automatickým čistiacim systémom.

Elektrická vytvrdzovacia komora

Vytvrdzovacia komora je zhotovená ako kompaktná, samonosná celokovová dvojplášťová skriňa s niekoľkými tepelnými mostami. Komora slúži k vytvrdzovaniu práškových farieb v prostredí, kde nedochádza k úniku výbušných pár alebo plynov.

Rozmery pracovného priestoru:
dĺžka – 2600 mm
šírka – 1000 mm
výška – 1700 mm